User Tools

Site Tools


public:realtime:external_api:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
public:realtime:external_api:start [2014/11/28 11:50]
docwikiadmin
public:realtime:external_api:start [2014/12/16 13:13] (current)
Line 4: Line 4:
   * [[public:​realtime:​external_api:​static_schedules|statyczne dane z rozkładami]]   * [[public:​realtime:​external_api:​static_schedules|statyczne dane z rozkładami]]
   * [[public:​realtime:​external_api:​dynamic_full|dane dynamiczne z informacją o położeniach pojazdów]]   * [[public:​realtime:​external_api:​dynamic_full|dane dynamiczne z informacją o położeniach pojazdów]]
 +  * [[public:​realtime:​external_api:​commons|commons (stałe, enumy)]]
  
 W stronach powyżej znajduje się opis teoretyczny takich danych (co każde ze źródeł powinno zawierać), W stronach powyżej znajduje się opis teoretyczny takich danych (co każde ze źródeł powinno zawierać),
public/realtime/external_api/start.txt · Last modified: 2014/12/16 13:13 (external edit)