User Tools

Site Tools


public:realtime:external_api:start

Proponowane API Realtime

jakdojade.pl do zasilenia systemu danymi realtime wymaga dwóch rodzajów danych:

W stronach powyżej znajduje się opis teoretyczny takich danych (co każde ze źródeł powinno zawierać), oraz przykład praktyczny - w JSONie.
Pola podkreślone oznaczają wartości wymagane (muszą być wypełnione w eksporcie).

Założenia projektowe

Projektując poniższy format przyjeliśmy kilka założeń:

  1. ważne, żeby format pliku był prosty do odczytu przez oprogramowanie, niezależnie od języka programowania, czy systemu operacyjnego: dlatego został wybrany standart tekstowy
  2. JSON jest popularny i wspierany natywnie przez wiele jezyków/platform
  3. JSON odwzorowuje obiekty (i został stworzony do tego)

Dokumentacja i koncepcja modelu danych powstała dzięki współpracy z Piotrem Wysockim z BKM Białystok (peter.wysocki@wp.pl).

public/realtime/external_api/start.txt · Last modified: 2014/12/16 13:13 (external edit)