User Tools

Site Tools


public:realtime:external_api:commons

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
public:realtime:external_api:commons [2015/01/30 14:30]
docwikiadmin [Coordinate]
public:realtime:external_api:commons [2015/01/30 14:31] (current)
docwikiadmin [Coordinate]
Line 9: Line 9:
 Współrzędne nie muszą mieć dokładności powyżej 5-6 miejsc po przecinku, później są już tylko centymetry. Współrzędne nie muszą mieć dokładności powyżej 5-6 miejsc po przecinku, później są już tylko centymetry.
 </​note>​ </​note>​
 +
 +<code javascript>​
 +{
 + "​y_lat":​51.82809,​
 + "​x_lon":​16.59903
 +}
 +</​code>​
 ====VEHICLE_TYPE==== ====VEHICLE_TYPE====
   * VEHICLE_TYPE_BUS   * VEHICLE_TYPE_BUS
public/realtime/external_api/commons.txt · Last modified: 2015/01/30 14:31 by docwikiadmin